top of page
Vrouw in rolstoel koffie drinken

Derdebetalingsregel

Bent u verzekerd bij
een Belgisch ziekenfonds?

Dan regelen wij alles voor u!

Onze administratie brengt de kosten rechtstreeks in rekening aan uw ziekenfonds (alle Belgische ziekenfondsen).

 

Dit heet de “3e betalersregeling“. U betaalt dus in feite niets. Het Riziv vraagt evenwel een kleefvignet en een voorschrift

betreffende de geleverde prestaties. Uw arts is hiervan op de hoogte en zal u hierbij verder helpen.

Voorwaarden:

  • Officieel in loondienst bent bij een Belgische firma

  • Als zelfstandige werkt

  • Een vervangingsinkomen hebt (stempelen, OCMW, invaliditeit, pensioen, enz.) bij een Belgische instantie

Bent u helemaal niet verzekerd? Ook dan helpen we u met een zorgcontract op maat.

bottom of page